Soulmate Retro Furniture

Soul Mate เริ่มต้นจากความรักในการสะสมของแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์แนวเรโทรยุค 50's-70's จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้อยากแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านในยุคนี้

ก่อนที่ Soul Mate จะตัดสินใจผลิตเฟอร์นิเจอร์แนวเรโทรออกมาจำหน่าย ก็เพราะว่า Soul Mate เคยเป็นผู้บริโภค เคยไปหาซื้อเฟอร์นิเจอร์แนวเรโทร แต่ไม่มีรูปแบบให้เลือกได้ตรงตามความต้องการ

ด้วยเหตุนี้เราจึงตัดสินใจผลิตเฟอร์นิเจอร์แนวเรโทรออกมาจำหน่าย เพราะเรารู้ว่าความต้องการของคุณคืออะไร เราจึงผลิตเฟอร์นิเจอร์แนวเรโทรทีมีคุณภาพในราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้

Soul Mate หวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ทุกคนมี่ความสุขจากการได้แต่งห้องที่สวยงามตามที่ปรารถนา

"คู่กันแล้ว ไม่แคล้วกัน"

Soul Mate